D.S.R.s Venners historie

 

Oprindelsen til Danske Studenters Roklubs Venner daterer sig tilbage til stiftelsen af Danske Studenters Roklub. Danske Studenters Roklub blev dannet i 1917 ved sammenlægning af de to eksisterende roklubber Akademisk Roklub og Polytekniske Roklub.

En del medlemmer fra begge roklubber fandt det betimeligt at danne en støtteforening med det formål at fremskaffe midler til den nystiftede roklub.

Den 16. december 1918 gav den daværende kronprins Frederik (senere Frederik IX) tilsagn om at være protektor for foreningen.

Vennerne havde fra starten en snes personer, og medlemstallet steg hurtigt til omkring 50. I de senere år har medlemstallet ligget på omkring 80 medlemmer.
Der er stadig plads til flere Venner

 

Et billede, der indeholder bygning, udendørs, kantsten

Automatisk genereret beskrivelse